søndag 19. september 2010

noen tanker på en søndagskveld =)

Det å studere kan i blant være veldig motiverende eller det motsatte. Jeg får som oftest mye ut av å lese faglitteratur dersom jeg finner det interessant og praksisnært. Dersom jeg klarer å refkletere over det jeg leser og det som sies på forelesningene, og samtidig forstå dette/se det i andre sammenhenger - DA opplever jeg at jeg har fått ny/utvidet kunnskap. Andre ganger kan faglitteraturen være veldig tung å fordøye. Samtidig er det altfor mye å lese til hver forelesning slik at man ikke får tid til å "forstå" det man leser. Dersom det i tillegg blir lite vasiasjon i læringssituasjonene ( bare forelesning, lese på egenhånd), kan man lett bli demotivert til tider. Jeg har delte meninger om hvordan førskolelærerutdanningen er lagt opp. Jeg har absolutt fått mye ut av de årene jeg har gått til nå, men har savnet en større vektlegging av å knytte teori og praksis tettere sammen. Likevel har selvfølgelig den fagkunnskapen jeg nå sitter inne med gjort meg mer bevisst og reflektert over egne handlinger. På en annen side opplever jeg at det å være så passiv i læringssituasjoner ikke er den optimale måten for meg til å tilegne meg ny kunnskap på. Ettersom jeg nå går siste året sier lærerne gjentatte ganger: "dere går jo siste året nå og er blitt profesjonelle på dette med observasjon...blabla". Når jeg hører dette spør jeg meg selv om jeg føler dette utsagnet stemmer. Svaret er nei! Ja vi har lest mye teori, ja vi har fått prøvd oss LITT på dette i praksis, men NEI jeg kan ihvertfall ikke si at jeg er ekspert på dette. Når lærere kommer med slike utsagn blir jeg litt stresset. Slik de fremstiller det får det meg til å føle at jeg absolutt ikke kan leve opp til forventningene som møter meg der ute. Nå er det også sånn at det å jobbe i barnehagen krever så mye mer enn å være "eksperter" på det teoretiske plan. Personligheten en har og hvordan man jobber i praksis har like mye å si, mener nå jeg. Heldigvis er jeg også klar over at man ALDRI blir utlært og derfor kan jeg ikke alt når jeg begynner å jobbe. Akkurat nå savner jeg nok bare litt mer variasjon i studiet, at det oftere er forelesninger som jeg sitter igjen med en følelse av at "dette gav meg noe". Kanskje det ikke hadde vært dumt om utdanningen var noe mer praktisk??

Ingen kommentarer: